Avsnitt 8 Daniel Barker & Karin Brånebäck

danielkarin

En metod för undervisning som snabbt fått spridning i samband med ökad tillgång till digitala verktyg är Flipped Classrooom. I detta avsnitt samtalar vi med Daniel Barker
(@barkersthlm på twitter) och Karin Brånebäck (@braneback på twitter) om bland annat vad Flipped Classrooom egentligen är och vilka vinster det finns för elevernas lärande.

Fråga till lyssnare

Berätta om andra sammanhang där du använder flipped classroom i andra sammanhang än till en klass?

Maila en mp3:a på 1-3 minuter till plugget@craftpod.se