Avsnitt 13 BETT 2015

Nätverksuppstart på BETT 2015 Foto: Dan Frendin

Nätverksuppstart på BETT 2015 Foto: Dan Frendin

Avsnittets två gäster, eller hur man nu ska uttrycka det. reflekterar över sitt deltagande under BETT 2015. Det handlar om nätverkande, om vad vi har med oss från olika skolbesök i engelska skolor. Samtalet handlar även om vilka tendenser vi kan se och vilka höjdpunkter som vi har upplevt. Avslutningsvis förs en diskussion kring hur vi kan se på ett före-under-efter-perspektiv på konferenser av karaktären BETT.

Avsnitt 12 Helena Wallberg del 2

helenaw

Andra avsnittet och samtalet med Helena Wallberg tar upp formativ bedömning. Inledningsvis diskuteras begreppet formativ bedömning. Vad är det egentligen? Andra frågor som diskuteras är hur en bra formativ bedömning kan se ut, hur man som lärare kan arbete med det rent praktiskt. Självklart tar vi även upp koppling mellan digitaliseringen i skolan och formativ bedömning.

Fråga till lyssnare:
Vad skulle du vinna på att fördjupa dig i formativ bedömning och effektiv återkoppling?

Maila till plugget@craftpod.se en 2-3 min.

Avsnitt 11 Helena Wallberg del 1

helenaw Helena Wallberg är gymnasielärare och specialpedagog. Samtalet med Helena handlar bland annat om skillnaden mellan pedagogik och specialpedagogik. Specialpedagogens roll och IKT-pedagogens roll visar sig ha vissa likheter. Vidare samtalar vi om hur digitaliseringen kan vara en positiv kraft ur ett specialpedagogiskt perspektiv, men även de svårigheter som kan uppstå när elever har tillgång till egen dator berörs.
Det inkluderande arbetssättet tas upp och hur man som lärare praktiskt kan arbeta med detta. Balansen mellan en skolledares styrning och den pedagogiska friheten för lärare avslutar samtalet.

Twitter: @Ardbegmum
Fråga till lyssnare:

Hur mycket bör en skolledare styra utan utan inskränka den pedagogiska friheten för lärare?

Maila till plugget@craftpod.se en 2-3 min.

(uppdaterat 21/11: Råkade klippa avsnittet för tidigt. men nu är det fixat./Emil)

Avsnitt 10 Helena Kvarnsell

helenakvarnsell

Helena Kvarnsell är lärare och hon var tidigt ute med att använda digitala verktyg i sin undervisning. Samtalet handlar om hur digitalisering kan stärka elevernas lärande, om lärare i sociala medier samt om ett nytt projekt som Helena samverkar med Håkan Fleischer. Ett projekt som syftar till att väva samman forskning och praktik kring en-till-en i skolan.

Twitter: @Helenakvarnsell
Stretchad kunskap i praktiken

Fråga till lyssnare:

På vilket sätt stärker digitala verktyg elevers lärande?

Maila en mp3:a på 1-3 minuter till plugget@craftpod.se

Avsnitt 9 Viktoria Struxsjö

1532129_10151996454836144_265014573_nViktoria Struxsjö är lärare och även en av initiativtagarna till tankesmedjan Skolsmedjan.
Samtalet tar upp frågan om hur skolan ska vara en lärande organisation och vad som menas med det. Det tar även upp om erfarenheter kring afkVarberg 2014 som arrangerades av Skolsmedjan.

Twitter: @Vixvbg

Skolsmedjan

 

 

Avsnitt 8 Daniel Barker & Karin Brånebäck

danielkarin

En metod för undervisning som snabbt fått spridning i samband med ökad tillgång till digitala verktyg är Flipped Classrooom. I detta avsnitt samtalar vi med Daniel Barker
(@barkersthlm på twitter) och Karin Brånebäck (@braneback på twitter) om bland annat vad Flipped Classrooom egentligen är och vilka vinster det finns för elevernas lärande.

Fråga till lyssnare

Berätta om andra sammanhang där du använder flipped classroom i andra sammanhang än till en klass?

Maila en mp3:a på 1-3 minuter till plugget@craftpod.se

Avsnitt 7 Maria Abrahamsson & Edward Jensinger

mariaedward

Att skolledningen har en avgörande betydelse för all form av skolutveckling hör vi från många håll. Detta gäller självfallet digitaliseringen av skolan som under senare år tagit fart i Sverige. I detta avsnitt har vi förmånen att samtala med Maria Arbrahamsson, Rektor, Kungälvs kommun (@iktmaria på twitter) och Edward Jensinger, utvecklingschef, Helsingborg kommun (@EdwardJensinger på twitter), två skolledare som verkligen utmärkt sig i sitt ledarskap kring skolans digitalisering.

Fråga till lyssnare

På vilket sätt anser du att skolledning ska stötta digitaliseringen av skolan?

Maila en mp3:a på 1-3 minuter till plugget@craftpod.se

Avsnitt 6 Emil Scherdin och Jeremi Stadler

emiljermini

Emil Scherdin och Jeremi Stadler tyckte att deras lärplattform saknade funktioner som elever efterfrågar, så de bestämde sig att göra ett eget som sitt UF-Företag i år tre på Teknikprogrammet i Örebro.

Vi samtala även med Emil och Jeremi om delakultur som borde finnas i skolan bland lärare.

Fråga till lyssnare:

Hur jobbar ni med att få input av elever i er pedagogiska utveckling?

Maila en mp3:a 1-3 minuter till plugget@craftpod.se

Avsnitt 5 Oscar Semb

oscar

Oscar Semb (@oscarsemb på twitter) är lärare på Kronan i Trollhättan.

I avsnittet med Oscar pratar vi om varför man ska bli lärare? Vi pratar även om bilden av Sveriges skolor som visas i ex. media. Är skolan i kris?

Oscar hänvisar till blogginlägget

Making the students an offer they cant refuse

Avsnittets fråga:

Hur öppnar (transparans) ni upp er skola? Vilka vinster har ni fått från att ni gjort så?

Maila en mp3:a till plugget@craftpod.se

(avsnittet spelades in 20 feb 2014)

Avsnitt 4 Karin Nygårds del 2

karin

i Del 2 med Karin Nygårds ( @grishund på twitter) handlar det om programmering i skolan och hacka läroplanen.

Frågan till er lyssnare är:

Hur har du hackat läraoplanen?

maila 1-3 minuter till plugget@craftpod.se