Avsnitt 6 Emil Scherdin och Jeremi Stadler

emiljermini

Emil Scherdin och Jeremi Stadler tyckte att deras lärplattform saknade funktioner som elever efterfrågar, så de bestämde sig att göra ett eget som sitt UF-Företag i år tre på Teknikprogrammet i Örebro.

Vi samtala även med Emil och Jeremi om delakultur som borde finnas i skolan bland lärare.

Fråga till lyssnare:

Hur jobbar ni med att få input av elever i er pedagogiska utveckling?

Maila en mp3:a 1-3 minuter till plugget@craftpod.se