Avsnitt 13 BETT 2015

Nätverksuppstart på BETT 2015 Foto: Dan Frendin

Nätverksuppstart på BETT 2015 Foto: Dan Frendin

Avsnittets två gäster, eller hur man nu ska uttrycka det. reflekterar över sitt deltagande under BETT 2015. Det handlar om nätverkande, om vad vi har med oss från olika skolbesök i engelska skolor. Samtalet handlar även om vilka tendenser vi kan se och vilka höjdpunkter som vi har upplevt. Avslutningsvis förs en diskussion kring hur vi kan se på ett före-under-efter-perspektiv på konferenser av karaktären BETT.

  • http://www.specialpedagogen.wordpress.com Helena Wallberg

    Tack för er input från BETT 2015. Synd att vi inte sågs! Jag tar med mig detta från er podcast: alltid se till att koppla upplevelserna till den egna verksamheten och vikten av att fråga elever vad de tycker. Eleven som sa att det bästa med hennes skola var ”independence” är ju en inspiration! Om vi frågar våra elever vad de ser som sin skolas bästa del kan vi nog få mycket information om vad vi behöver jobba på. Våra förväntningar på elever tar jag också med mig från ert avsnitt. Härligt om vi kan komma vidare med vad vi ska använda de digitala verktygen till och inte bara vilka som finns!